Online diensten 23-01-2022

.

.

Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed.

.

Welkom in deze online-dienst van de evangelische gemeente Ezra

Voorgaande predikingen kunt U vinden in ons preken-archief onderaan deze pagina.

Helaas houden we nog geen diensten op locatie, zodra dit weer mogelijk is, laten wij u dit weten via de website.

Wij wensen u een gezegende dienst.

.

Dienst van vandaag heeft als onderwerp: Dankt onder alles

Boodschap wordt vandaag verzorgd door Marten Kleyn

.

.

.

.

Prediking: DANKT ONDER ALLES    1 Thess 5:18

1 Thess 5:18

Een moeilijk vers, dat aanleiding kan geven tot veel misverstand. Sommigen hebben het willen lezen als “Dankt VOOR alles” met als argument, dat alles de wil van God is en wij daarvoor dus dankbaar moeten zijn. Een gedachte goed van de zware kerk, dat toch ook wel bij sommige evangelische kerken weerklank heeft gevonden.

Maar het staat er niet er staat dankt ONDER alles. Als satan ziekte op jou afstuurt hoef je daar niet dankbaar voor te zijn. 

Een ander veel ingrijpender misverstand is, dat dit een opdracht van God is en dat wij daaraan moeten voldoen om gehoorzaam te zijn aan God en dat Hij de wenkbrauwen fronst als wij niet danken. Dat lijkt ook te volgen uit het tweede deel van het vers: “want dat is de wil van God in Christus Jezus ten opzichte van U.”

Nou daar zitten we dan mooi mee. Het leven brengt ons soms harde tegenslagen en dan lijkt het of alles tegen zit. Ik bedoel nu niet, dat het de hele dag zonnig was tot het moment dat jij naar buiten moest en dat je bij de AH ziet, dat het product wat je de vorige dag gekocht vandaag in de aanbieding is en je er nu een gratis bij gekregen zou hebben, (twee voor de prijs van 1) dat je fiets een lekke band heeft, zodat je met je boodschappen terug moet lopen en dat je bovendien vergeten was je sleutel mee te nemen, dat bovendien je buren die jouw reservesleutel hebben op vakantie zijn, zodat je moet wachten tot je zoon/ dochter terugkomt van zijn werk, omdat hij/zij de andere reservesleutel heeft.  Ik heb het over de rampen in ons leven. Je bent jouw baan kwijtgeraakt of een dierbaar familielid is gestorven je kunt de huur niet betalen en weet niet hoe je dat moet oplossen. Als je in een van deze laatste situaties zit, is niet het eerste wat je op je hart hebt om God te danken “onder alles.”

En toch staat het er. Een moeilijk vers dus. Maar ik hoorde van de week op de radio een opmerking en nu snap ik het ineens wel. Er is namelijk een onderzoek geweest door psychologen en die hebben ontdekt (bijna 2000 jaar na Paulus) dat mensen, die iedere dag danken gezonder en beter leven. De conclusie is dat dit vers : “Dankt onder alles” geen gebod is, maar een aanbeveling of aanmoediging. 

Het is met dankbaar zijn hetzelfde als met vergeven. Vergeven doe je ook voor jezelf. Het maakt je vrij van de ander die jou een (groot) onrecht heeft aangedaan. Niet vergeven kan leiden tot fysieke klachten. In ieder geval bindt het je. De manier om daarvan los te komen is vergeven. Ook als het jouw aangedane onrecht enorm groot is. Je kunt dan misschien niet uit jezelf vergeven, maar je kunt God om kracht vragen om te vergeven. Het enige wat je nodig hebt is de KEUZE om te willen vergeven.

En zo is het ook met danken. Je komt om in je verdriet over wat er gebeurd is, maar vraag God dan de kracht om te danken voor , bijvoorbeeld, Zijn aanwezigheid bij jou of voor het feit, dat je nog steeds de Heilige Geest in je hebt of dat je nog leeft enz. Het is misschien goed om dan te kijken naar de geloofshelden uit deze tijd. Onze broeders in China, die in de gevangenis worden geworpen en daar God danken voor zijn aanwezigheid, of zoals ik van iemand wee, dat hij dankt voor de spin in zijn cel, die daar zijn web heeft gemaakt en hem daarmee herinnert aan Gods schepping. Deze geloofshelden zijn mensen zoals jij en ik. Ik denk ook aan een stukje video, wat ik gezien heb over een gevangenis in Uganda. De afdeling waar de ter dood veroordeelden zaten. Daar is een voortdurend feest, omdat zij tot geloof zijn gekomen en weten, dat zij spoedig bij de Heer zullen zijn. Zij zijn dankbaar voor Gods genade ook daar waar naar de wereld gezien geen hoop meer is.

Als je zit vers “Dankt onder alles” weer leest weet dan dat het geen gebod is, maar een aanmoediging om je te helpen om vast te staan in de wereld en te volharden in je geloof.


Amen

.

.

.

.

.

.

.En de liefde van God de Vader, de genade van de Here Jezus Christus en de gemeenschap met de Heilige Geest is met ons allen. Maranatha, Jezus komt spoedig !

.

.

Druk hier