Helaas, tijdelijk geen samenkomsten

03-05-2020 Beste broeders en zusters (overige luisteraars)

God nodigt ons uit tot een intiem leven met Hem. Het gebed is een uitnodiging tot dit intieme leven. Toen Jezus zijn discipelen leerde bidden was dit niet zomaar een setje woorden die hardop uitgesproken zou moeten worden, maar een uitnodiging tot dit nieuwe leven. Een uitnodiging om het Koninkrijk binnen te gaan.

10-05-2020 Beste broeders en zusters (overige luisteraars)

Vandaag, doen we een bijbelstudie over de basis van het christelijke leven: God nodigt ons uit om een godvruchtig leven te leven in deze wereld. Pas wanneer wij Gods onvoorwaardelijke liefde leren kennen, zijn we ook in staat om zo te gaan leven. Wij leven nu niet voor de rijkdommen van deze wereld, maar wij leven voor God. Echter, dit is niet makkelijk en we dienen de strijd des geloofs te strijden.

.

17-05-2020 Beste broeders en zusters

Vandaag, wordt de boodschap verzorgt door Marten Kleyn en het zal gaan over de tekst uit 1 Petrus 4 :17: Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods.

24-05–2020 Beste broeders en zusters

Er is een strijd gaande om uw identiteit. De satan is een rover die niet wil dat wij onze ware identiteit ontdekken. Gelukkig heeft God ons het woord en de Heilige Geest gegeven. Luister hoe wij de leugen kunnen overwinnen en hoe de Waarheid ons vrij zal maken.