Gods geschenk

.

.

.

Jezus sprak deze woorden: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij. Deze woorden werden toen gesproken door de Here Jezus en gelden vandaag nogsteeds.

.

HET PROBLEEM:

Iedereen zondigd en is daarom afgescheiden van God.

God en de zonde zijn vijanden van elkaar en kunnen nooit bij elkaar komen, net als duisternis en licht niet bij elkaar kunnen komen. Wie zondigd blijft voor eeuwig afgescheiden van God. Hoe goed de mens ook zijn best doet om terug bij God te komen, zijn zonden blijven altijd in de weg staan om bij God te kunnen komen. Wij kunnen dat met ons verstand niet begrijpen en denken dat onze goede daden voldoende zijn om eeuwig leven te ontvangen.

De bijbel zegt het alsvolgt (Romeinen 3:23) Want álle mensen zijn ongehoorzaam aan God. Daardoor moeten álle mensen leven zonder de heerlijke aanwezigheid van God in hun leven. Dat is het gevolg van de zonde.

Heeft U weleens dingen gedaan waarvan God zegt dat u dat juist niet had mogen doen ? dan geldt deze bijbeltekst ook voor U. Heeft U ooit iets gestolen, of een leugentje verteld ? – Elk mens is ongehoorzaam aan God, niemand is volmaakt. De mens heeft een probleem.

.

GODS OPLOSSING:

Gelukkig heeft God een oplossing bedacht voor dit probleem: zijn naam is JEZUS. En dit is de oplossing:

(Romeinen 3:24-25): Maar door Gods liefdevolle goedheid worden ze vrijgesproken van hun schuld. Niet omdat ze dat verdienen, maar dankzij Jezus Christus. God heeft Hém gegeven als manier om de vriendschap tussen God en de mensen te herstellen. Namelijk door Jezus’ dood. Mensen die dat geloven, kunnen vergeving krijgen voor wat ze verkeerd gedaan hebben.

.

VRIJSPRAAK: JEZUS STIERF VOOR U

Ja, U kunt vrijgesproken worden van schuld en Gods geschenk van vergeving ontvangen. Jezus heeft de eeuwige scheiding weggenomen door onze schuld op zichzelf te nemen. Hij nam onze schuld van ons weg en sprak ons vrij toen Hij stierf aan dat kruis. Het enige dat U nu nog hoeft te doen is dit geschenk van Gods vergeving aannemen.

De bijbel omschrijft het alsvolgt (Johannes 3:16): Zo lief heeft God ons gehad, dat Hij ons Jezus heeft gegeven, zodat wie in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven mag ontvangen.

Als je Hem aannneemt, dan wordt je een kind van God en God zal je Vader zijn en Hij zal voor altijd voor je zorgen. Je hoeft dan niet meer bang of eenzaam te zijn, want Hij is altijd bij je en Hij houdt van je.

.

WAT TE DOEN:

Bidt maar met mij mee:

Here Jezus, ik weet nu dat u voor mijn zonden bent gestorven en ik weet dat ik ongehoorzaam ben geweest en dat ik daardoor niet bij God kan komen. Dank U wel dat U mijn schuld heeft gedragen aan het kruis. Ik weet dat U leeft, want U bent opgestaan uit de dood en daarom vraag ik aan U om nu in mijn leven te komen en mijn zonden te vergeven. Dank U dat u dat nu doet en dat ik vanaf vandaag bij God mag horen. Ik noem U vanaf nu mijn vader en u noemt mij uw kind.

.

Als je dit gebeden hebt dan zijn je zonden vergeven en heb je het eeuwige leven ontvangen. Gods Heilige Geest zal je vanaf nu helpen en je de goede wegen van Jezus leren. Zijn liefde zal jou veranderen en je zult ontdekken wat ware liefde betekent. Het zal je leven veranderen, je zult een prachtige bloem zijn in Gods tuin.

Zoek anderen op die in Jezus geloven, zij zullen je verder op weg helpen, of neem contact met ons op via het contactformulier.