– Ambassadeurs van Christus –

 

 

Ambassadeurs van Christus

Wat een voorrecht om in deze wereld ambassadeurs te mogen zijn van het Koninkrijk der hemelen.

Zoals de Nederlandse ambassade in het buitenland bescherming geniet van de Nederlands wet, zo zijn ook wij  als ambassadeurs van Christus beschermd door de wet van het Koninkrijk van God. Bekrachtigd en beschermd zijn wij geplaatst temidden van deze wereld om de boodschap van het evangelie uit te  dragen. Als bomen aan de Rivier Gods, geplant in Gods voorhoven mogen wij vrucht dragen in deze wereld. Zij die geplant zijn in Gods voorhoven dragen vrucht. Hun wortels groeien tot in het Heiligdom van waaruit zij in alles voorzien zullen worden. Hun Bron is de Rivier van God, waar het Leven van God uitstroomt in hun harten.

Komt tot Mij en drink.