Bijbelstudie naar aanleiding van 1 Petrus 4 :17

1 Petrus 4 :17: Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods.
Helaas misbruikt een groot aantal voorgangers dit vers om gehoorzaamheid of volgzaamheid af te dwingen. Een vers, waarmee je je broeders en zusters om de oren kunt slaan: Pas op want het
oordeel begint hier bij de kerk. Zorg dat je goed loopt want anders kom je in het oordeel.
Maar is dat de bedoeling van dit vers?


Het antwoord daarop is helder. Neen God wil ons geen angst aanjagen. God houdt van ons en de
liefde drijft vrees uit. 1 joh 4:18. God zelf heeft er voor gekozen om ons lief te hebben. Daar hoefden we niets voor te doen en daar kunnen we ook niets voor doen. Denk maar aan de verloren zoon, die met lege handen naar huis komt en wordt opgewacht en omarmd door de wachtende Vader.

Maar wat wil dat lastige zinnetje “Het oordeel begint bij het huis Gods” dan wel zeggen.
Daarvoor moeten we naar het begin van dit stukje gaan naar vers 12 (dat begint na het amen van het stukje daarvoor) Petrus bemoedigt hier de lijdende kerk. En legt uit, dat als je vervolgd wordt of gepest of anderszins benauwd wordt je je niet moet verbazen. Het hoort bij het Christen zijn.

Je wordt beproefd. Wat zal blijken bij de beproeving is of je Christen bent of niet. Zie de gelijkenis van de zaaier, Het zaad op de rotsige bodem komt snel op (mensen nemen snel het woord aan) maar er is geen wortel als de verdrukking komt haken ze af. Hier zien we het oordeel dat bij het huis Gods begint.

Wie zodra de wereld reageert op je geloof afhaakt heeft niet werkelijk zijn hart aan de Heer
gegeven en valt onmiddellijk af. Geloof blijkt uit volharding. Niet altijd en niet allemaal worden we om het geloof in de problemen gebracht, maar volharding hebben we allemaal nodig. Volhardend zijn in eerlijkheid, ook als het makkelijk gemaakt wordt om oneerlijk te zijn.

Volhardend zijn in je relatie met God. Volhardend zijn om niet de wereld te volgen, maar om God te volgen. Wat houdt het oordeel dan in? , want het klinkt nog steeds best griezelig. Het oordeel beding bij het Huis Gods. Het oordeel houdt in, dat er een onderscheiding komt tussen de gelovigen en de naam-gelovigen. Zij die niet werkelijk Jezus kennen haken af als er verdrukking komt.

Alleen zij die een relatie met God hebben blijven staande. Hoe beter de relatie met God hoe makkelijker je staande blijft. Wat dan weer niet wil zeggen dat als je om wat voor reden dan ook het even moeilijk vindt om naar God te gaan je direct zou afvallen. God houdt je vast, maar strek je ernaar uit om ook Hem vast te houden, ook als alles tegen zit ( of zelfs al alles meezit, want ook dat is wel eens een probleem)


Vers 18 is ook nog een griezelig vers:
En indien de rechtvaardige ternauwernood behouden wordt, waar zal dan de goddeloze zondaar verschijnen? Hoe zit dit dan dat “ ternauwernood behouden worden”. Dat klinkt eng, maar dat valt mee. Immers je wordt niet behouden door jouw goede werken, of je goede gebeden of door wat je ook maar aan God zou kunnen aanbieden ( zie de preek van Wouter) maar alleen maar door het offer van Jezus Christus. Dat is de enige manier waarop je behouden bent. Maar dat offer is dan ook ruimschoots voldoende voor een ieder die Jezus heeft aangenomen als Heer en Redder.

Laat je dus geen angst aanjagen door dit stukje, maar weet dat je behouden bent, omdat Jezus de prijs heeft betaald.