Bijbelstudie: de wederkomst

.

.

Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed.

BIJBELSTUDIE: DE WEDERKOMST – verzorgd door Wouter Rijneveld.

.

In deel 1 van de bijbelstudie zullen we vanuit drie teksten een basis leggen rondom de wederkomst van de Here Jezus van waaruit we deze studie verder zullen uitbouwen.

.

.

.

1.1 – De wederkomst – Inleiding

.

1.2 – De wederkomst – Mattheus 24 (De voorboden)

.

1.3 – De wederkomst – Mattheus 24 (De dagen van Noach)

.

1.4 – De wederkomst – Lukas 17 en 2 Thess 2

.

.

.

.

.

.

.En de liefde van God de Vader, de genade van de Here Jezus Christus en de gemeenschap met de Heilige Geest is met ons allen. Maranatha, Jezus komt spoedig !

.

.