– De gerechtigheid Gods maakt vrij –

 

 

De gerechtigheid Gods

Vandaag kijken we naar Jesaja 51, de belofte van de Messias aan het Joodse volk. De boodschap van het evangelie is een boodschap van kracht. Want daarin wordt de gerechtigheid Gods geopenbaard. Wij leven niet meer in de oudtestamentische gerechtigheid van oog om oog en tand om tand. Leer hoe de gerechtigheid Gods ons heeft vrijgemaakt van deze oudtestamentische gerechtigheid.

Daar in het waterbad (de doop) werd U bevrijd van de macht der zonde, daar werd de vijand verslagen. Ontdek hoe U deze waarheid kunt toepassen in uw leven zodat U in de kracht van de Heilige Geest zult wandelen in de vrijheid die Jezus Christus voor U betaald heeft met zijn eigen bloed.