– De hoop –

 

 

Koester de hoop

Soms hebben wij het gevoel dat we een sterk vat moeten zijn om God te dienen. Soms wordt daar de nadruk op gelegd. Veel ook christelijke boeken leggen de focus meer op het leven op deze aarde dan op het leven hierna. Echter is dit ook het evangelie zoals Paulus dit predikte ? Zijn wij geroepen om het hier te gaan maken als christenen, of is dit slechts een plaats van heiliging en richt de focus van het evangelie op het leven hierna ?

We gaan vandaag nadenken over deze zaken. De vraag die we hierbij stellen is: heeft u nog de blijdschap over het eeuwige leven dat voor ons ligt en hoe heeft dat effect op onze eerste liefde, ook gaan we kijken naar wat God zegt over ons aarden vat en over het lijden van deze tijd welke niet opweegt over de heerlijkheid die op ons wacht.