– Het Lam –

 

 

Koester het lam

Stel je eens voor, zo een heel lief en leuk lammetje in je huis. De kinderen vinden het prachtig echter je moet er niet teveel aan hechten hoor, want over 4 dagen moeten we het slachten. Dit pascha-lammetje is het typebeeld van Jezus, die ook met het joodse paasfeest werd gekruisigd.

Het was Gods plan, van voor de grondlegging van deze wereld, welke we uitgewerkt en aangekondigd zien worden in de wet en de profeten en welke tot in elk detail werd uitgewerkt. God wil de de wereld verlossen van de zonden.

Het thema van deze preek is: koester het lam. Zoals ieder gezin voor zichzelf een lam moest slachten, zo moeten wij ook het lam eerst in huis nemen en het koesteren. Niet iedereen is automatisch behouden (leer van de alverzoening) Wie gelooft zal behouden worden !!  het is dus een persoonlijke zaak die begint met het koesteren van het lam Gods.