– Het profetische woord –

 

 

Het profetische woord

De profetische stem van God doet ons wandelen in het Koninkrijk van God. Het heeft de kracht in zich om ons af te scheiden van het koninkrijk van deze wereld. Richt je op de dingen die boven zijn, daar waaruit de profetische stem tot ons komt die tot overwinning leidt. Het koninkrijk van God staat boven het koninkrijk van de duisternis, ontdek hoe je kunt leven vanuit Gods koninkrijk.