Onderwerp: luisteren naar God

.

.

Preek dd 28 februari 2021

Luisteren naar God


Deze keer een korte Bijbelstudie/ preek van mij, Marten.


Laat ik beginnen met terug te gaan naar de preek van vorige week van Wouter. Hij vertelde daarin over het volk Israël, dat zonder naar God te luisteren de ark ophaalde en ermee naar het legerkamp ging om tegen de Filistijnen te vechten. Een hele reeks van niet luisteren naar God ging hieraan vooraf: De zonen van Eli waren priester, maar deden de dienst niet voor de Heer, maar voor zichzelf 1 Sam 2: 12 – 14


De zonen van Eli nu waren nietswaardige lieden; zij rekenden niet met de Here noch met het recht der priesters tegenover het volk. Telkens wanneer iemand een slachtoffer bracht, kwam, zodra men het vlees ging koken, de knecht van de priester met een drietandige vork in zijn hand en stak die in de pot of in de pan of in de ketel of in de kookpot ; al wat de vork naar boven bracht, nam de priester voor zich. Zo behandelden zij alle Israëlieten die naar Silo kwamen. Vervolgens komt er een profeet naar Eli om hem te waarschuwen. 1 Sam 2:27


Er kwam een man Gods tot Eli en zeide (…) vs 29 Waarom veracht gij mijn slachtoffer en mijn spijsoffer die Ik in mijn woning voorgeschreven heb, waarom eert gij uw zonen boven Mij en doet u zich te goed aan het beste deel van elk spijsoffer van mijn volk Israël. Dit was een duidelijke waarschuwing en het zou voor Eli een reden moeten zijn om tot inkeer te komen… maar er gebeurt niets. God waarschuwt dan nogmaals via Samuel 1 Sam 3: 11 – 18. Maar opnieuw doet Eli er niets mee. God spreekt tot Eli niet om hem dwars te zitten, maar om hem op het juiste pad te brengen. Kort daarop gaat het mis met Israël dat ten strijde trekt tegen de Filistijnen. Let op 1 Sam 4:1b -22.

Er staat niet dat ze werden aangevallen. Ze trokken ten strijde. Het lijkt erop dat ze in de aanval gingen, maar ze hadden God niet geraadpleegd, terwijl ze wisten dat ze eerst naar God zouden moeten luisteren. De rampen die volgen, komen opnieuw door niet te luisteren naar God. Ze hadden beter moeten weten. Immers, vóór vers 1 Sam 4:1b staat 1a en vormt uiteraard een geheel met 1b. Omdat dit zo dicht op elkaar staat, is de bedoeling duidelijk: trek niet ten strijde zonder dat het woord van God tot
jou is gekomen Je zou door dit alles angstig kunnen worden, maar dat is niet de bedoeling. Het is bedoeld als aanmoediging om serieus naar God te luisteren en de moeite te nemen om wat je bezig houdt aan Hem voor te leggen. Zowel Eli als zijn zonen als Israël wilden niet luisteren en daarom liep het fout af, maar als je wel wilt luisteren, maar het gewoon niet hoort of herkent, dan blijft God proberen om tot je door te dringen. Het volgende stukje van slecht luisteren kan je misschien verder geruststellen. Het verhaal van Lot. Genesis 19:12-16

Toen zeiden die mannen tot Lot: Wie hebt gij hier nog meer? Schoonzoons of uw zonen, of uw dochters of wie gij ook in deze stad hebt, voer hen uit deze plaats, want wij gaan deze plaats verwoesten. Toen ging Lot heen en sprak tot zijn schoonzoons die met zijn dochters zouden trouwen en zeide: Staat op verlaat deze plaats, want de Here gaat de stad verwoesten. Maat hij was in de ogen van zijn schoonzoons als iemand die schertste. Toen de dageraad gekomen was drongen de engelen bij Lot op spoed aan en zeiden: Sta op, neem uw vrouw en uw beide dochters die zich hier bevinden, opdat gij niet vanwege de ongerechtigheid der stad verdelgd wordt. En toen hij talmde (=aarzelde) grepen de mannen hem en zijn vrouw en zijn dochters bij de hand, omdat de Here hem wilde sparen en leidden hem uit en brachten hem buiten de stad.

Zo zie je maar: soms als we niet (goed) luisteren, dan nog weet God manieren om ons beet te pakken en in veiligheid te brengen. Dus je hoef je geen zorgen te maken. God zal het uiterste doen om ervoor te zorgen, dat wat Hij tot je wil zeggen ook door jou verstaan wordt. Nu willen we allemaal, denk ik, wel naar God luisteren, maar soms weten we gewoon niet of Hij heeft gesproken, of we weten niet zeker of het God was die sprak, of onze eigen gedachten. Hoe is dit steeds weer terugkerende probleem op te lossen?


In de eerste plaats: rustig blijven doorademen. Als God het belangrijk vindt, dan zegt Hij het gewoon opnieuw. Kijk maar naar Abraham: vluchtig geteld belooft God hem 8 x dat hij een zoon zal krijgen. Kijk ook naar Eli. God waarschuwt hem ten minste twee keer om zijn zonen tot de orde te roepen en ook zichzelf, want het lijkt erop, dat ook Eli eet van wat ten onrechte door zijn zonen uit de offers wordt meegenomen.

Het tweede wat je moet doen, is het (opnieuw) aan God voorleggen. Als je denkt dat Hij gesproken heeft, maar je weet het niet zeker, vraag het gewoon. Je hebt de Heilige Geest ontvangen, vraag of de Heilige Geest je wil laten zien wat de bedoeling is. Het derde wat je doet als je nog steeds onzeker bent, is tegen God zeggen wat je denkt dat Hij gezegd heeft, en aan Hem vertellen dat je van plan bent dat te gaan doen, maar dat je Hem vraagt de innerlijke vrede aan je te geven als je goed gekozen hebt en je geen innerlijke vrede te geven als het niet de goede keus is.


Het belangrijkste is: vertrouw op God. Kijk naar Lot: ook als je aarzelt is God in staat om met jou de weg te gaan die Hij gekozen heeft.


De liefde van God de Vader, de genade van zijn Zoon Jezus Christus en de gemeenschap met de Heilige Geest is met u allen. Amen.