Online diensten 06-12-2020

.

Gezien de huidige toename van het Corona hebben wij besloten om het opstarten van de diensten nog even uit te stellen.

.

Voorgaande predikingen kunt U vinden in ons preken-archief.

Hierin vindt u verschillende onderwerpen en een pagina met online-predikingen die is opgesteld ter bemoediging vanwege deze coronatijd.

.

Druk hier

.

.

.

Dienst van vandaag heeft als onderwerp: Leven in het licht van de wederkomst

.

.

We lezen vandaag uit Lucas 21 vers 27-28 – En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.

.

Lied voor de preek: Opwekking 288 – Hef je Hoofd omhoog

.

Prediking en zegen:

.

.

Laatste lied: Opwekking 214 – Ik wandel in het licht met Jezus

.

Extra lied: Opwekking 794 – No longer slaves JEZUS KOMT SPOEDIG !!

.

En de liefde van God de Vader, de genade van de Here Jezus Christus en de gemeenschap met de Heilige Geest is met ons allen. Maranatha, Jezus komt spoedig !