Online diensten 13-12-2020

.

Gezien de huidige toename van het Corona hebben wij besloten om het opstarten van de diensten nog even uit te stellen.

.

Voorgaande predikingen kunt U vinden in ons preken-archief.

Hierin vindt u verschillende onderwerpen en een pagina met online-predikingen die is opgesteld ter bemoediging vanwege deze coronatijd.

.

Druk hier

.

.

.

Dienst van vandaag heeft opnieuw als onderwerp: Leven in het licht van de wederkomst en: laat de olie stromen.

.

.

We lezen vandaag uit Lucas 21 vers 34 – Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome.

.

Liederen voor de preek: Opwekking 92 – Geef mij olie in mijn lamp

.

.

.

WELKOM , AVONDMAAL EN ZEGEN

.

Opwekking 333 – Heer, U bent El Elohim

.

PREDIKING EN ZEGEN:

.

Laatste lied: Opwekking 488 – De kracht van Uw liefde

.

.

En de liefde van God de Vader, de genade van de Here Jezus Christus en de gemeenschap met de Heilige Geest is met ons allen. Maranatha, Jezus komt spoedig !