Online diensten 22-11-2020

.

Gezien de huidige toename van het Corona hebben wij besloten om het opstarten van de diensten nog even uit te stellen.

.

Voorgaande predikingen kunt U vinden in het preken-archief.

Hierin vindt u verschillende onderwerpen en een pagina met online-predikingen die is opgesteld ter bemoediging vanwege deze coronatijd.

.

.

.

.

Dienst van vandaag heeft als onderwerp: Daar aan de glazen zee

.

.

We gaan straks luisteren naar de boodschap: .

Sleuteltekst is Openbaringen 15:2-3 En ik zag iets als een zee van glas met vuur vermengd, en de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam, staande aan de glazen zee, met de citers Gods. en zij zingen het lied van Mozes, de knecht Gods, en het lied van het Lam

.

Lied voor de preek: Opwekking 818 – Op die dag

.

.

Prediking en zegen:

.

.

Laatste lied: Opwekking 832 – Jezus Overwinnaar

.

En de liefde van God de Vader, de genade van de Here Jezus Christus en de gemeenschap met de Heilige Geest is met ons allen. Maranatha, Jezus komt spoedig !