Online diensten 25-04-2021

.

Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed.

.

Welkom in deze online-dienst van de evangelische gemeente Ezra

Voorgaande predikingen kunt U vinden in ons preken-archief onderaan deze pagina.

Helaas houden we nog geen diensten op locatie, zodra dit weer mogelijk is, laten wij u dit weten via de website.

Wij wensen u een gezegende dienst.

.

Dienst van vandaag heeft als onderwerp: Jakob, de kracht van geloof en volharding

.

De boodschap wordt vandaag verzorgd door Wouter Rijneveld

Liederen voor de preek: opwekking 542 God van trouw en opwekking 042 Ik stel mijn vertrouwen

.

.

.

.

Bemoediging van vanmorgen: Jakob, de kracht van geloof en volharding

We zijn bezig met een serie waarin we naar de levens van de gelovigen uit de bijbel kijken om te ontdekken hoe God in hun levens werkte en hoe zij tot hun bestemming kwamen in het plan van God. Ontdek hoe machtig God is om zijn plannen te volbrengen in jouw leven.

.

.

Lied na de preek: Opwekking 616 Houd mij dicht bij U Opwekking 697 al wat ik ben

.

.

.

.

.En de liefde van God de Vader, de genade van de Here Jezus Christus en de gemeenschap met de Heilige Geest is met ons allen. Maranatha, Jezus komt spoedig !

.

.

Druk hier