Online preken in Coronatijd

Deze pagina bevat de online-predikingen van onze gemeente vanaf het begin van de Coronatijd 2020.

Een tijd als deze hebben de meesten van ons nooit meegemaakt, deze pagina is gemaakt als een terugblik op een spannende en voor velen een angstige tijd. Juist in tijden als deze wordt ons geloof zichtbaar, hebben wij vertrouwen in Hem die alle dingen in Zijn hand houdt en vinden wij onze bescherming en onze moed bij Hem ?

Laat dit archief u bemoedigen om kracht te vinden bij God in deze tijd. Ook al is dit een tijd van duisternis, richt u op het hemelse, op Jezus welke is het licht van de wereld.

.

.

Dmv online-preken kunnen wij alsnog elke week tezamen gezegend worden door de bemoedigende woorden van God. Zo is er elke week een nieuwe boodschap.

.

.

03-05-2020 Beste broeders en zusters (overige luisteraars)

God nodigt ons uit tot een intiem leven met Hem. Het gebed is een uitnodiging tot dit intieme leven. Toen Jezus zijn discipelen leerde bidden was dit niet zomaar een setje woorden die hardop uitgesproken zou moeten worden, maar een uitnodiging tot dit nieuwe leven. Een uitnodiging om het Koninkrijk binnen te gaan.

10-05-2020 Beste broeders en zusters (overige luisteraars)

Vandaag, doen we een bijbelstudie over de basis van het christelijke leven: God nodigt ons uit om een godvruchtig leven te leven in deze wereld. Pas wanneer wij Gods onvoorwaardelijke liefde leren kennen, zijn we ook in staat om zo te gaan leven. Wij leven nu niet voor de rijkdommen van deze wereld, maar wij leven voor God. Echter, dit is niet makkelijk en we dienen de strijd des geloofs te strijden.

.

17-05-2020 Beste broeders en zusters

Vandaag, wordt de boodschap verzorgt door Marten Kleyn en het zal gaan over de tekst uit 1 Petrus 4 :17: Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods.

24-05–2020 Beste broeders en zusters

Er is een strijd gaande om uw identiteit. De satan is een rover die niet wil dat wij onze ware identiteit ontdekken. Gelukkig heeft God ons het woord en de Heilige Geest gegeven. Luister hoe wij de leugen kunnen overwinnen en hoe de Waarheid ons vrij zal maken.

31-05-2020 Beste broeders en zusters

Pinksteren 2020

07-06-2020 Beste broeders en zusters

Vanmorgen gaan we luisteren naar een boodschap over de vergeving van de zonden. Het goede nieuws aan deze wereld is dat onze zonden zijn vergeven en dat wij zonder angst voor de dood, kunnen leven en dat wij vrede met God kunnen hebben. Luister naar deze boodschap over de vrijheid die wij in Christus hebben ontvangen. Een vrijheid die gaat tot in het Heiligdom.

21-06-2020 Beste broeders en zusters

Over bidden en ongeloof

28-06-2020 Beste broeders en zusters

Vandaag, wordt de boodschap verzorgt door Marten Kleyn en het zal gaan over de tekst in Mattheus 25: 31 -46

05-07-2020 Beste broeders en zusters

12-07-2020 Beste broeders en zusters

Deze boodschap bevat de titel twijfelen of geloven.

19-07-2020 Beste broeders en zusters

Deze boodschap bevat de titel: geloven is een werkwoord

Wist U dat geloven een werkwoord is ? – Vandaag gaan we hierover samen nadenken. Kan geloof zichtbaar worden zonder werken ? – bestaat er geloof zonder werken – en kan dat geloof hem behouden ? – Jezus is hierover heel duidelijk wanneer Hij zegt: “niet wie zegt Here Here, maar wie doet de wil van Mijn Vader”. Er is dus een geloof dat behoudt en er is een geloof dat niet behoudt.

Maar aan de eindstreep van uw leven gaat het er uiteindelijk om of U behouden bent, want niet uw woorden maar uw daden zullen uiteindelijk worden gerekend tot gerechtigheid. Luister daarom deze boodschap met een open hart en laat de Heilige Geest U overtuigen.

De bijbelteksten die behandeld zullen worden zijn de volgende: Jakobus 2:14-18 ; Mat 23:1-3, 23, 25-28 ; Lukas 10:25 ; Mat 7:19-24 ; Luk 6:44-48 ; Galaten 5:6 ; Mat 25:31-45

Deze boodschap kunt U beluisteren als preek, maar ook toepassen als bijbelstudie dmv het persoonlijk bestuderen van genoemde bijbelteksten.

26-07-2020 Beste broeders en zusters

Deze boodschap bevat de titel: kennen en gekend zijn

Vandaag het vervolg op de preek van vorige week. We gaan opnieuw kijken naar de tekst uit Mat 7:21-23. We gaan vandaag onderzoeken wat het betekent om God te kennen en om gekend te zijn door God.

Zowel de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden Mat 25:12 als Mat 7:23 spreken over een catagorie gelovigen waartegen Jezus straks zal zeggen: ik ken U niet (heb U nooit gekend). Deze gelijkenissen zijn bedoeld om mensen wakker te schudden en om te onderzoeken of zij in het ware geloof zijn dat in de goede aarde is gezaaid. Luister deze boodschap met een open hart .

U kunt op drie manieren reageren op deze boodschap. God danken dat God U kent, U bekeren tot God of deze boodschap verwerpen. De keuze is aan U.

02-08-2020 Beste broeders en zusters

Deze boodschap bevat de titel: wordt als de kinderen

We lezen de tekst uit Mattheus 18 vers 1 tm 4: Voorwaar Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnen gaan. Wordt als de kinderen is hier de sleutel. Laten wij vandaag gewoon eens kijken naar kinderen.

09-08-2020 Beste broeders en zusters

Deze boodschap bevat de titel: Ik zend tot u ……

Heb je wel eens de gedachte dat God met jou niets kan beginnen ? God is tot meer in staat dan wij beseffen. Wil jij gebruikt worden door God ? Dan mag je Hem daarom vragen en het van God verwachten. God kan ons gebruiken als een pion op zijn schaakbord, waarmee Hij zijn plannen kan volvoeren.

16-08-2020 Beste broeders en zusters

Deze boodschap bevat de titel: Waarlijk vrij
Afbeelding bij de preek: vrijgemaakt door het juk van Christus

23-08-2020 Beste broeders en zusters

We lezen vanmorgen psalm 116

Deze boodschap bevat de titel: Mijn banden heb Gij losgemaakt

30-08-2020 Beste broeders en zusters

We lezen vanmorgen psalm 117

Deze boodschap bevat de titel: Looft de Here

Vanmorgen, een korte bemoediging.

Ik kan U aanbevelen om deze preek meerdere malen te luisteren, zo komt de boodschap dieper in het hart. Gods zegen met het luisteren.

05-09-2020 Beste broeders en zusters

We lezen vanmorgen psalm 139 vers 1 tm 10

Deze boodschap bevat de titel: Mijn ziel weet dat zeer wel

12-09-2020 Beste broeders en zusters

Vandaag, wordt de boodschap verzorgt door Marten Kleyn en het zal gaan over de tekst in Mattheus 25: 31 -46

19-09-2020 Lieve broeders en zusters

De boodschap van vandaag behandelt het onderwerp religie en bestaat uit drie delen: 1. de geest van Kain / 2. religie in evangelisatie / 3. breek het juk. Ontdek wat religie is en wat het doet en hoezeer het in ons midden aanwezig is. De geest van religie wil niet dat u in de vrijheid van de Heilige Geest kunt wandelen, God wil ons vrijmaken van die belemmering. Luister de boodschap en laat God zijn werk doen.
Gods zegen en Maranatha, Jezus komt spoedig.

Deze boodschap bevat de titel: de geest van Kain
Deze boodschap bevat de titel: religie in evangelisatie
Deze boodschap bevat de titel: breek het juk

We lezen vanmorgen psalm 91

27-09-2020 Lieve broeders en zusters

Aankondiging aanvang diensten uitgesteld

Deze boodschap bevat de titel: De schuilplaats (Ps91)

04-10-2020 Lieve broeders en zusters

We lezen vanmorgen Hebreeen 11 en 12

Deze boodschap bevat de titel: zeg ja tegen Jezus

11-10-2020 Lieve broeders en zusters

We lezen vanmorgen Psalm 24

Deze boodschap bevat de titel: Opdat de Koning der koningen inga !!

18-10-2020 AVONDMAAL !!!

18-10-2020 Lieve broeders en zusters

VANDAAG AVONDMAAL !!!

.

25-10-2020 Lieve broeders en zusters

We lezen vanmorgen Lucas 10:38-42 De boodschap komt in twee delen, het tweede deel is een aanvulling op het eerste deel:

Deze boodschap bevat de titel: geloof en Jezus
Deze boodschap bevat de titel: geloof en corona