Onze missie

 

Wij zijn een gemeente waarin de liefde van God centraal staat. Een plaats waar je thuis mag komen, een plaats van liefde en veiligheid. Een veilige haven waar Gods liefde op je wacht.

Jezus kwam naar deze wereld om ons de blijde boodschap van Gods liefde te brengen en gebroken harten te genezen en mensen te bevrijden van hun zonden, verslavingen en ziekten.

Jezus roept ons op om dit werk ook vandaag voort te zetten. De blijde boodschap van Gods liefde was de vergeving van de zonden en herstel, genezing voor de hele mens. Onze gemeente wil daarom een plaats zijn van aanbidding en gebed, onderwijs en toerusting in de kracht van de Heilige Geest en genezing. Tijdens en na de dienst staan we voor U klaar met een liefdevol team om voor U te bidden.