Visie en gemeente

 

 

Gemeente als huisgezin van God

Wij zijn een gemeente waarin het Vaderhart van God centraal staat. Een plaats waar je je thuis kunt voelen, een plaats van liefde en veiligheid. Een veilige haven in een roerige wereld waar Gods liefde op je wacht.

Onze visie is uit Jesaja 61:1-2: Jezus werd gezalfd met de Heilige Geest om de blijde boodschap van Gods liefde te brengen en gebroken harten te genezen en mensen te bevrijden van hun zonden, verslavingen en ziekten. Oze gemeente is daarom een:

 

A. Plaats van genezing

Onze gemeente wil die plaats zijn waar Gods liefde aanwezig is en waar we onze zonden, ziekten, moeiten en verdriet bij de Vader mogen brengen om genezing, troost en kracht te ontvangen.

Wij geloven dat God ook vandaag wil bevrijden van al onze lasten en ziekten. Tijdens en na de dienst staan we dan ook voor U klaar met een liefdevol team om voor U te bidden.

 

B. Plaats van aanbidding en gebed:

Onze gemeente wil die plaats zijn waar we de tijd nemen om gezamenlijk God te aanbidding in muziek en gebed. Op deze manier uiten we onze liefde aan God en geven we God de ereplaats in ons leven en in onze gemeente.

 

C. Plaats van training

Jezus roept ook ons om Zijn werk voort te zetten als discipelen van Hem.

Onze gemeente wil daarom die plaats zijn waar we leren om discipelen van Jezus te zijn om Hem te volgen in de kracht van de Heilige Geest. Wij geloven dat de bijbel het Woord van God is en daarmee het handboek voor de gelovige. Wij onderwijzen daarom uit de bijbel om ons toe te rusten om getuigen te kunnen zijn van Jezus Christus in deze wereld.

 

De boodschap waarin wij geloven:

1. God stuurde Jezus naar deze aarde (kerst). 2. Om te sterven voor onze zonden (goede vrijdag), opdat wie in Jezus gelooft niet verloren zal gaan maar eeuwig leven ontvangt. 3. Jezus stond op uit de dood (pasen) en 4. zit aan de rechterhand van de Vader (hemelvaart) in de hemel waar hij alle macht heeft ontvangen. 5. Jezus zond ons uit in deze wereld om deze blijde boodschap aan iedereen te vertellen. Hiertoe gaf Hij ons de Heilige Geest (pinksteren) die ons helpt en kracht geeft om een getuigen te kunnen zijn van Jezus Christus.