– Volhardend ook in het lijden –

 

 

Het Koninkrijk zichtbaar

Vandaag gaat het over volhardend geloof, ook in het lijden.

Hoe gaan we om met onze zwakheden en moeiten. Laten we het licht van Christus schijnen in het volste vertrouwen dat Hij in staat is het onmogelijke in ons te doen, of geven we op en geven we de verkeerde belijdenis.

God is trouw en belooft ons kracht te geven in alles wat wij doormaken in dit leven. Zonde bracht lijden in de wereld, het maakte ons zwakke mensen, totaal afhankelijk van het kruis om ons te redden.

Dankzij het kruis ontvangen wij een heel nieuw leven, in de kracht van de Heilige Geest. Deze kracht openbaart zich ten volle in onze zwakheid, Paulus durfde zelfs te zeggen: als ik zwak ben dan ben ik machtig. En: ik roem in zwakheden opdat Christus door mijn leven zichtbaar moge worden !!!  Wees niet bang voor zwakheden (moeiten en vervolgingen) maar laat Christus uw kracht zijn. Ook vandaag geldt: Wie op Hem vertrouwt zal nimmer beschaamd uitkomen !!

Wees een getuige van de Here Jezus en vrees niet, want Hij zorgt voor U