– Werelds vrijheid vs Gods vrijheid –

 

 

Wereldse vrijheid vs Gods vrijheid

Ware vrijheid, wie wil dat niet. Waarlijk vrij zijn !!

Al vanaf het begin van de schepping verlangt ieder menst naar vrijheid. Adam en Eva verruilden de vrijheid van God voor de vrijheid van de wereld. Wanneer de vrijheid van God verruild woord voor de vrijheid van de wereld, komt de mens los van God, zij verruild de leugen voor de Waarheid met alle desastreuse gevolgen van dien. De mens denkt vrij te zijn maar is een gevangene geworden. Wij leven in het laatste der dagen en dat is duidelijk zichtbaar. De snelheid waarmee de wereld probeert om de Waarheid te vervangen door de leugen, Gods heilige weg te vervangen door haar eigen weg is schrikbarend. God echter zal niet toelaten dat de wereld Hem buiten de deur probeert te zetten. Hij zal spoedig terugkomen !!!

Laat je meebewegen onder de vleugelen van de Heilige Geest. Waar de wil van God gedaan wordt, daar is ware vrijheid. De wil van God en de Heilige Geest gaan samen. Leer om vrij te zijn door Gods wil te doen. Wacht op de Heilige Geest.