26-03-2022 – Afscheidsdienst

.

Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed.

.

.

Ezra heeft haar deuren gesloten, vandaag afscheidspreek – door Wouter Rijneveld

.

.

.

.

.

.

.

.

Afscheidsprediking

.

.

.

.

.En de liefde van God de Vader, de genade van de Here Jezus Christus en de gemeenschap met de Heilige Geest is met ons allen. Maranatha, Jezus komt spoedig !

.

.